Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана

Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны

Наш курс незыблем, цель ясна. Мы знаем, что необходимо делать для ее достижения

Монографияда Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде дамуының бүкіл кезеңінде жасалған және жинақталған үлкен идеялық-саяси мұраға шолу және талдау ұсынылған. Осыған байланысты республиканың түрлі қоғамдық-саяси қайраткерлері мен бірлестіктерінің баяндамаларда, кітаптарда, мақалалар мен сұхбаттарда және бағдарламалық және басқа да құжаттарда ұсынылған идеялары, көзқарастары, бағалау мен ұстанымдарының алуан түрлілігін зерттеуге баса назар аударылады.
Бұл кітап белгілі қазақстандық саясаттанушы, «Альтернатива» зама-науи зерттеулер орталығының директоры А.Е. Чеботарёвтың 2015 жылы жарыққа шыққан «Егемен Қазақстанның саяси ойы: динамикасы, идеялары, бағалаулары» атты іргелі еңбегінің толықтырылған және кеңейтілген басылымы.
Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, ғылыми-зерттеу құрылымдарының, мемлекеттік органдардың өкілдеріне, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне және Қазақстанның қоғамдық-саяси даму мәселелеріне қызығушылық танытқан барлық оқырманға арналады.